בעלי תפקידים בייפוי כוח מתמשך

מי מעורב בעריכת ייפוי כוח מתמשך?

במסגרת עריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך, קיימים בעלי תפקידים שונים, שביניהם יש יחסי גומלין, במאמר זה נתאר מיהם בעלי התפקידים ומה יחסי הגומלין ביניהם.

בהליך ייפוי כוח מתמשך ישנן 3 דמויות מרכזיות:

 1. הממנה – הוא האדם אשר מעוניין למנות מיופה כוח עבור עצמו למקרה הצורך. הממנה יכול להיות תושב ישראל או בוגר מעל גיל 18.

חשוב לציין כי אדם יכול למנות מיופה כוח אחד שינהל את ענייניו או לחילופין, לפצל ולחלק את הסמכויות בין מספר אנשים (מיופי כוח).

יחד עם זאת, המחוקק קבע, כאשר הממנה בוחר לייפות את כוחו של אדם מוכר, אין צורך בהתערבות המדינה על פיקוח ההליך (כפי שנעשה באפוטרופסות).

 1. מיופה הכוח – הוא למעשה אדם מעל גיל 18, אשר הממנה סומך עליו ומאמין בו שיכול לנהל את ענייניו ולקבל החלטות בעבורו.

נקבעו בחוק הגבלות והנחיות ספציפיות ביחס לסמכויותיו:

  • מיופה הכוח יפעל בהתאם לרצון הממנה (מוגדר בחוק במפורט, כיצד עליו לפעול כדי לתת מענה לרצון הממנה.
  • מיופה הכוח לא יבצע פעולות מסוימות, ללא אישור והסמכה מפורשת מצד הממנה, או בית המשפט.
  • מיופה הכוח יחזיק במסמכים הרלוונטיים, הנוגעים להחלטות אקוטיות שקיבל בעניין הממנה.
  • נכסי מקרקעין לדוגמא, יופיעו במרשמים הרלוונטיים לצד ציון קיומו של ייפוי כוח מתמשך תקף.
 1. עורך הדין – הנציג המשפטי אשר עורך את מסמך ייפוי הכוח המתמשך, כאשר חשוב לדעת כי רק עורך דין שעבר הסכמה של משרד המשפטים, יכול לערוך מסמך זה.

ראוי לציין כי עורך הדין העורך את המסמך, לא יהיה לו עניין אישי במסמך ייפוי כוח זה.

בהשוואה לייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח רפואי, יכול להיערך גם ע"י כוח אדם רפואי, כגון: רופא, פסיכולוג, אח או עובד סוציאלי.


חשוב ומומלץ להכיר את הנושאים שניתן לכלול במסגרת עריכת ייפוי כוח מתמשך, למידע נוסף לחצו עליי!

עו"ד הראל כהן, מסביר על בעלי התפקידים בייפוי כוח מתמשך

דילוג לתוכן