ייפוי כוח מתמשך

עדכונים במסגרת משבר הקורונה

תקופת משבר הקורונה הביאה אותנו למציאות חדשה שבמסגרתה, נדרש למצוא פתרונות יצירתיים לשירותים משפטיים.

כזה הוא הסכם ייפוי כוח מתמשך, שעיקר לקוחותיו מטבע הדברים הם האוכלוסייה המבוגרת, אשר בימים אלה משתייכים לקבוצת הסיכון העיקרית להידבק ולחלות בקורונה, עקב היותם פגיעים יותר להשפעותיה.

מכיוון שכך, פרסם האפוטרופוס הכללי הנחיות והקלות לעריכת ייפוי כוח מתמשך, כאשר הנחיות אתה יישארו בתוקף עד להודעה חדשה והן מאפשרות לערוך הסכם ייפוי כוח מתמשך ולחתום עליו בדיגיטל (באמצעות שיחת וידאו).

ערוץ הדיגיטל מאפשר שלא תהיה נוכחות פיזית של עורך ההסכם (עו"ד ייפוי כוח מתמשך) יחד עם הממנה (מבקש הבקשה) ומיופי הכוח וכי התהליך יתבצע ביניהם באמצעות שיחת וידאו שבמסגרתה, יינתן הסבר על התהליך ותיבחן כשירותו ורצונו של המבקש (הממנה) לבצע הסכם זה.

עריכת המסמך והחתימה עליו יתבצעו אף הם במסגרת שיחת הוידאו, כאשר עורך הדין יהיה עד לחתימה ויציין בהצהרה נפרדת כי המסמך נערך ונחתם באופן הספציפי הזה. לאחר שיקבל עורך הדין את המסמך, הוא יופקד למשך תקופת ביניים באופן מקוון אצל האפוטרופוס הכללי ולאחר מכן (כאשר יתאפשר), יועבר המקור.

דילוג לתוכן