מרצה על במה וקהל לפניו

האם קיימת כפילות בין ייפוי כוח מתמשך לבין צוואה הדדית?

ייפוי כוח מתמשך וצוואה הדדית, הם שני מסמכים משפטיים חשובים שמטרתם הוא לבוא ולעזור לאדם הבוגר, אשר שואף לתכנן את עתידו (האישי, כלכלי, הבריאותי וכו') ואת עתיד משפחתו.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי, המאפשר לך להחליט בימי חייך, אם וכאשר חלילה לא תהיה כשיר לקבל החלטות בעניינך מסיבה כלשהיא (מחלה, תאונה, אי כשירות משפטית וכו'), מי יהיה אחראי עלייך ובאיזה נושא (ניתן לפצל את הנושאים השונים, לדוגמא- רכוש, בריאות וכדו' בין מיופי כוח שונים).

המסמך מבטיח את מימוש רצון המייפה בנוגע למי (ובאיזה נושא) ידאג לעתידו בעודו בחיים ומונע ניצול לרעה גם בתוך המשפחה (מונע מאבקים משפחתיים מכוערים).

כמו כן, הסכם זה, מביא לחיסכון בבירוקרטיה ובכסף, אם נדרש להפעילו.

עריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך נעשית באמצעות עו"ד המוסמך לביצוע הסכם משפטי זה (ע"י האפוטרופוס הכללי ולשכת עורכי הדין) וללא פיקוח חיצוני של האפוטרופוס הכללי.

המסמך נכנס לתוקפו רק כאשר האדם מוכר כבלתי כשיר.

 

מהי צוואה הדדית?

תיקון לחוק הירושה (סעיף 8 א') משנת 2005, קבע כי בני זוג רשאים לכתוב האחד לשנייה צוואה הדדית וזאת במסגרת הסתמכות צוואה אחת על השנייה, כנפרדת או כמשותפת.

ברוב המקרים צוואות אלה נכתבות כך שכל צד מוריש לבן/ת זוגו את הרכוש ולא לבן משפחה או גורם כלשהוא אחר.

על מנת להגן על בן הזוג שנפטר ראשון מבין השניים, החוק קובע כי שינויים או ביטול צוואה יהיה מוגבל וזאת עפ"י התנאים המוגדרים בחוק. על מנת לבטל צוואה הדדית רשאי אחד מבני הזוג, לשלוח בעודם בחיים, מכתב לבן הזוג השני ובו הוא מודיע על ביטול הצוואה.

 היורש בצוואות הללו, יכול להיות אחד מבני הזוג או צד ג' כלשהוא, כל עוד הדבר מסוכם בצוואות.

רק לאחר מול בן הזוג השני, יחולק הרכוש בין היורשים.

במה שונה צוואה הדדית מצוואה רגילה?

בצוואה רגילה, יכול אדם לשנותה, לעדכנה, או לכתוב אחרת בעל עת וזמן שיחפוץ בכך וזאת במסגרת עקרון חופש הציווי.

צוואה הדדית (שהינה חריגה בחוק הירושה) מגדירה כי אין לא ישנה / יעדכן או יבטל צד אחד את צוואתו מבלי לעדכן את הצד השני, או לאחר מותו וזאת המסגרת ההגבלות אשר הגדיר המחוקק.

האם קיים קשר בין ייפוי כוח מתמשך וצוואה?

כל אחד מן המסמכים הללו (ייפוי כוח מתמשך וצוואה), נכנס לתוקף בעיתוי שונה על ציר הזמן, כך שאין ביניהם כפילות או חפיפה, אך יחד הם מבטיחים כי רצונו של אדם יכובד גם בחייו וגם לאחר לכתו!

עו"ד הראל כהן, מסביר על ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לצוואה

דילוג לתוכן