נושאים רלוונטיים לייפוי כוח מתמשך

אילו נושאים ניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך?

 1. עניינים רכושיים הסמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסים והכספים של הממנה, כולל ניהול חשבונות הבנק, ניהול הכספים ואופן השקעתם, ניהול העסק או נכסי נדל"ן, מיצוי זכויות ועוד וכו'.

ייפוי הכוח מתייחס לא רק לטיפול בנכסים ובכספים, אלא גם לטיפול בהתחייבויות!

 1. עניינים אישיים – הסמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לכל ענייני הממנה (למעט עניינים רכושיים), וניתן לכלול לתוכם גם עניינים רפואיים, כגון:
  • סיפוק צרכים יומיומיים של הממנה, כגון מזון וביגוד.
  • שמירה על אורח חיים תרבותי ודתי.
  • שיתוף בחיי קהילה פעילים, כגון חוגים, מועדונים ופעילויות שונות.
  • דאגה לשיקום.
  • דאגה לתעסוקה.
  • בחירת מקום מגורים (בבית, או לחילופין בדיור חוץ ביתי), תוך התאמתו לצרכים.
  • טיפול בעניינים הבריאותיים, כגון מעקב רפואי ובחירת הגורם המטפל.
 1. ייפוי כוח העוסק בעניינים רפואיים בלבד – ייפוי כוח זה ניתן לערוך בפני עורך דין המוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך, אך גם בפני בעל מקצוע טיפולי, לדוגמא:
  • רופא או אח.
  • פסיכולוג או עובד סוציאלי.
  • פסיכיאטר -כאשר נדרש על מיופה הכוח לקבל החלטה הנוגעת לממנה בנושא טיפול או אשפוז פסיכיאטרי.

במסגרת עריכת ייפוי כוח מתמשך, מומלץ ואף רצוי לפרט כל בקשה או רצון החשובים לממנה וזאת בכדי להגיע למצב בו ממלאים את רצון האדם (הממנה), בעיקר ברגעים בהם לא יוכל לקבל החלטות.

ניתן לבחור במיופה כוח אחד לטפל בכל ענייני הממנה, או לחלק את הסמכויות בין מספר מיופי כוח. יחד עם זאת חשוב להכיר את יחסי הגומלין שבין בעלי התפקידים בעריכת ייפוי כוח מתמשך.

לדוגמא, ניתן להחליט כי בן הממנה יהיה אחראי על ענייני הרכוש ואילו לעומת הבת שנניח גרה בקרבת מקום, תהיה אחראית על העניינים הרפואיים.

ניתן למנות מיופה כוח שיהיה אחראי על כלל העניינים הרלוונטיים, או להגביל לעניינים ספציפיים, כגון, מתן ייפוי כוח מתמשך רפואי בלבד, רק לנושא טיפול ו/או אשפוז פסיכיאטרי.

עו"ד הראל כהן, מסביר אילו נושאים ניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך

דילוג לתוכן