ייפוי כוח מתמשך כי יש החלטות שחייבים לקבל היום!

עו"ד הראל כהן עונה לכם על שאלות בנושא ייפוי כוח מתמשך ...

ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף על פי חוות דעת רופא מומחה ו/או בדרך אחרת שהממנה ייקבע מראש. חשוב לציין שבכל הנוגע לרכוש, ניתן להכניס את ייפוי הכוח המתמשך לתוקף באופן מיידי.

ההחלטה כמה מיופי כוח יהיו היא החלטתו הבלעדית של הממנה. ניתן למנות יותר ממיופה כוח אחד. במידה ויש מספר מיופי כוח, מחליטים מראש האם הם יפעלו ביחד או לחוד.

פושט רגל לא יכול להיות מיופה כוח לעניינים רכושיים מהסיבה הפשוטה, שייפוי הכוח המתמשך נועד להגן על האדם הזקוק לעזרה ולא חלילה לסבך אותו. בעניינים רפואיים ואישיים, אין כל מניעה שפושט רגל יתפקד כמיופה כוח.

כל עוד הממנה כשיר וצלול, הוא יכול לבטל ו/או לשנות את ייפוי הכוח המתמשך.

החופש שלכם לבחור מתחיל כאן
דילוג לתוכן